Ersättning för friskvård

Om du har gjort ett utlägg för friskvård får du ersättning i efterhand i samband med löneutbetalningen.

Utlägg för friskvård

Som anställd vid Högskolan Dalarna har du ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kronor. Är du anställd mindre än ett år beräknas ersättningen i förhållande till anställningstiden.

För att ta del av friskvårdsbidraget, gör så här:

  • Betala din friskvårdsaktivitet och be om ett kvitto där det framgår vad och vem betalningen gäller. För årskort behöver du ange giltighetstidens start- och slutdatum.
  • Registrera friskvårdsutlägget i Primula under fliken "Friskvård".
  • Skicka ärendebilagan och kvittot i original till avdelningen för HR.
    Om du fått ett digitalt kvitto vid betalningen, räcker det att du bifogar det digitala kvittot tillsammans med ärendet och du behöver då inte skicka det i pappersform.
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: