Ersättning för utlägg och friskvård

När du vill ha ersättning behöver du kunna visa ett kvitto.

Om du har gjort ett godkänt utlägg får du ersättning i efterhand i samband med löneutbetalningen.

Utlägg för oplanerat köp

För de flesta sorters inköp har Högskolan Dalarna upphandlade avtal som du ska följa. Det innebär att leverantörerna fakturerar oss utifrån de aktuella avtalen.

Skulle du hamna i en situation där du behöver göra ett eget utlägg kan du ansöka om ersättning i efterhand.

Gör så här:

  • Se till att spara originalkvittot – det får vara högst tre månader gammalt. Uppgifter som måste finnas med på kvittot är datum, företagets namn, adress och momsregistreringsnummer samt belopp och specifikation av moms.
  • Registrera utlägget i Primula under fliken "Resor och utlägg".
  • Skicka ärendebilagan och kvittot i original till avdelningen för HR.

Kontoutdrag, privata kontokortfakturor och kvittokopior godkänns inte. Tänk också på att särskilda regler gäller vid representation.

Tips!

Om du vill undvika att göra privata utlägg i tjänsten, ansök om ett kort.

Betalkort för utlägg

Utlägg för friskvård

Som anställd vid Högskolan Dalarna har du ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kronor. Är du anställd mindre än ett år beräknas ersättningen i förhållande till anställningstiden.

För att ta del av friskvårdsbidraget, gör så här:

  • Betala din friskvårdsaktivitet och be om ett kvitto där det framgår vad och vem betalningen gäller. För årskort behöver du ange giltighetstidens start- och slutdatum.
  • Registrera friskvårdsutlägget i Primula under fliken "Friskvård".
  • Skicka ärendebilagan och kvittot i original till avdelningen för HR.
Senast granskad:
Senast granskad: