Ersättning för friskvård

Om du har gjort ett utlägg för friskvård får du ersättning i efterhand i samband med löneutbetalningen.

Utlägg för friskvård

Som anställd vid Högskolan Dalarna har du ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kronor. Är du anställd mindre än ett år beräknas ersättningen i förhållande till anställningstiden.

För att ta del av friskvårdsbidraget, gör så här:

  • Betala din friskvårdsaktivitet och be om ett kvitto där det framgår vad och vem betalningen gäller. För årskort behöver du ange giltighetstidens start- och slutdatum.
  • Registrera friskvårdsutlägget i Primula under fliken "Friskvård".
  • Skicka ärendebilagan och kvittot i original till avdelningen för HR.
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: