Föräldraledighet och vård av barn (vab)

Du som är förälder har rätt till flera typer av ledighet.

Ledighet i samband med förlossning eller adoption

Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för tio dagars ledighet i samband med att barnet föds. Detsamma gäller vid adoption.

Dagarna måste tas ut inom 60 dagar efter barnets födsel eller från det att adoptivbarnet kommit i din vård.

Föräldraledighet – viktigt att veta

  • Planera din ledighet i god tid och meddela din chef.
  • Du har rätt till hel föräldraledighet fram till dess att barnet är 18 månader eller så länge du får föräldrapenning.
  • Ledigheten med föräldrapenning (över garantinivå) får delas upp i maximalt tre perioder per kalenderår.
  • Som förälder har du rätt att minska din arbetstid med upp till en fjärdedel. Som statsanställd har du rätt att göra det till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Ledighet för vård av barn (vab)

Om ditt barn blir sjukt och du behöver vara hemma, meddela din chef så snart som möjligt. När du är tillbaka på arbetet igen ska du registrera din frånvaro i Primula.

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn söker du hos Försäkringskassan.

Föräldraledighet och semester – så fungerar det

Även om du är föräldraledig större delen av året måste du ta ut minst 20 semesterdagar. Tänk på att antalet intjänade semesterdagar påverkas av din tjänstgöringsgrad och din anställningstid.

Om barnet är fött 2016 eller tidigare påverkas antalet intjänade semesterdagar även av hur du väljer att ta ut föräldrapenning.

Undvik kvarskatt

Är du osäker på om det finns risk för kvarskatt när du arbetar deltid i och med tjänstledighet kan du använda Skatteverkets beräkningstjänst Räkna ut din skatt 

På Skatteverkets beräkningstjänst kan du göra en prognos som visar hur mycket skatt du ska betala totalt för året. Därefter skickar du ett ärende till hr-support@du.se med uppgifter om hur mycket mer skatt utöver tabellskatt som ska dras från din lön.

Senast granskad:
Senast granskad: