Arbetsskada, olycksfall och tillbud

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga att anställda råkar ut för ohälsa och skador på arbetsplatsen.

Som medarbetare är det viktigt att du hjälper till i det förebyggande arbetet, både genom att påtala eventuella risker och genom att alltid anmäla arbetsskador, olycksfall och tillbud.

Här gör du en formell anmälan om arbetsskada, olycksfall och tillbud

Exempel på arbetsskador, olycksfall och tillbud

  • En fysisk skada som orsakats av en plötslig händelse, till exempel en brand.
  • En olyckshändelse på väg till jobbet, till exempel en trafikolycka.
  • En situation som hade kunnat leda till fysisk eller psykisk skada – ett tillbud.
  • En arbetssjukdom som byggts upp under en längre tid, till exempel värk eller utmattning.

Anmäl alla skador och tillbud

Skulle du råka ut för en arbetsskada, ett olycksfall eller ett tillbud måste du alltid anmäla det till Högskolan Dalarna.

Om händelsen ledde till sjukfrånvaro eller inte har ingen betydelse, du måste ändå berätta vad som har hänt. På så sätt kan vi utreda, åtgärda och förebygga olika arbetsmiljörisker.

Glöm inte att, tillsammans med din chef, även göra en anmälan på www.anmalarbetsskada.se

Din anmälan är också viktig ur försäkringssynpunkt.

Så behandlar vi din anmälan

Webbformuläret ”Anmälan av tillbud och olycksfall” går direkt till både avdelningen för HR och säkerhetsavdelningen. När din anmälan är mottagen får du en bekräftelse.

Avdelningen för HR, säkerhetsavdelningen och arbetsmiljöombudet avgör sedan hur händelsen ska utredas och vilka åtgärder som behövs.

När utredningen är klar får du information via din chef eller direkt av avdelningen för HR.

Allvarlig händelse

Din chef ansvarar för att rapportera allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket.

Senast granskad: