Adobe Presenter

Adobe Presenter är ett program där du som lärare kan lägga till video och ljud till din PowerPoint-presentation.

Publicera en Adobe Presenter-presentation

Alla lärare har egen www-katalog och det är där du ska lägga dina Adobe Presenter-presentationer.

Klicka på knappen Start på datorn och välj sedan Den här datorn. Till vänster hittar du alla enheter (kataloger) som du har tillgång till.

Dubbelklicka på mappen för att gå in i den och skapa sedan en mapp där du ska lägga din presentation.

Till exempel skapar du en mapp som heter "presentationer". Nästa steg är att du kopierar den publicerade mappen från datorn som du fick när du publicerade din presentation i Adobe Presenter.

Låt säga att din publicerade mapp på datorn heter "statsvetenskap". Då ska du kopiera in mappen "statsvetenskap" in i mappen "presentationer" i www-katalogen.

Nu finns din lektion tillgänglig på internet och det som återstår är att skapa en länk till presentationen. Adressen i det här fallet blir:
http://users.du.se/~dan/presentationer/statsvetenskap

"dan", som är mitt användarnamn ersätter du med ditt användarnamn.

Katalognamnen "presentationer" och "statsvetenskap" ersätter du med de namn som du har döpt dina kataloger till.

Alltså, mallen för länken är http://users.du.se/~ditt_användarnamn/namn_på _katalog/namn_på_katalog

Saknad www-katalog eller arbete från hemmet

Om du saknar din www-katalog i utforskaren kan du öppna den genom att knappen Start-> Kör-> och sen skriva \\dustaff.du.se\www\användarnamn och sedan klicka på knappen OK. Då kommer en inloggningsruta upp och du kan ansluta med ditt användarnamn och lösenord. Observera att det måste stå DU\ framför ditt användarnamn.

För mig blir det DU\dan.

Arbetar du hemma kan du göra på samma sätt, men då behöver du koppla upp dig med VPN-klienten först.

Har du frågor gällande VPN-klienten, kontakta IT-avdelningen så hjälper de dig.

 

Syns inte Adobe Presenter fliken i Powerpoint kan du behöva aktivera tillägget på nytt.

 

Senast granskad: