Research Project: Fortbildning för den reflekterande praktikern: Gymnasielärare tänker om och arbetar med likvärdighetsfrågor i den praktiska undervisningen

Project leader
Project Members
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
History
Educational Work
Financiers
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publications