Research Project: Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik

Project leader
Maria Bjerneby Häll
Project Members
Hed Kerstin Larsson
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
förskolemiljöer, lärande, matematik, naturvetenskap, teknik
Research Profile
Education and Learning
Subject
Mathematics Education
Natural Science
Educational Work
Financiers
Högskolan Dalarna