ONLINE: Workshop 19 maj: Hur utvecklar vi lärosätets processer för att integrera hållbar utveckling i utbildning?

Vi har bjudit in tre andra lärosäten till en digital workshop, ett slags benchmarking där vi jämför hur arbetet med lärosätets processer för att integrera hållbar utveckling i utbildning är upplagt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitet och högskolor har en central roll att spela i förändringsarbetet för ett mer hållbart samhälle. Inte minst gäller detta undervisningen där studenter behöver få med sig relevanta kunskaper, förmågor och förståelse för att hantera samhälleliga utmaningar. I UKÄ:s utvärdering från 2017 lyfts vikten av ett tydligt och kontinuerligt stöd från ledningshåll för att integrationen av hållbar utveckling i utbildningarna ska bli framgångsrik. Förhållanden som lyfts fram som centrala i UKÄ:s rapport är bl.a. mål, organisering, resurser, kompetensutveckling, interdisciplinär samverkan och uppföljning. Hur kan ett sådant stöd utvecklas? Och hur klarar vi balansgången mellan akademisk frihet och politikernas höga förväntningar på att lärosätena ska bidra till att lösa allehanda samhällsutmaningar?

Den 19 maj kl 13-15 har vi bjudit in tre andra lärosäten till en digital workshop, ett slags benchmarking där vi jämför hur arbetet är upplagt. Välkommen att delta du också, lyssna till korta presentationer och diskutera för- och nackdelar med olika sätt att ta sig an uppgifterna. Vi delar in oss i smågrupper vid diskussionen ifall vi blir många deltagare.

Workshopen genomförs i Zoom: https://du-se.zoom.us/j/8472272868

Anmäl er till Workshopen på följande länk: https://axacoair.se/go?IyKi0PJh

Medverkande:

Högskolan i Gävle

Gunilla Mårtensson, akademichef, vicerektor för hållbarhet
Ola Eriksson, professor i miljövetenskap

Högskolan Väst

Hanna Stafhammar Kjellgren, miljösamordnare 
Beatrice Löfström, HR-partner och samordnare för arbetet med social hållbarhet

Högskolan i Borås

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg
Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling

Högskolan Dalarna

Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg

Kontaktperson:

Tobias Rudholm Feldreich
trf@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: