Väx som student – Delta i våga tala-workshop eller samtalsgrupp om livet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu kan du som student delta i workshopen ”Våga tala” eller samtalsgruppen ”Livets stora frågor” som Studenthälsan arrangerar.

– Att tala inför andra i ett fysiskt eller digitalt möte kan på olika sätt upplevas som svårt. Ibland kan ett digitalt möte kännas jobbigare än ett fysiskt, eftersom det blir svårare att uppfatta andras reaktioner via en skärm. Talrädsla är något vi vill hitta verktyg för att hantera i kursen ”Våga tala”, säger studentkurator Maria Möhring.

Workshopen ”Våga tala” hålls vid flera tillfällen under höstterminen av studentkuratorerna Maria Möhring och Alina Hurnasti tillsammans med högskoleprästen Anna Frydenberg.

I samtalsgruppen om livsfrågor lyfts existentiell hälsa utifrån några av de teman som WHO (Världshälsoorganisationen) identifierat som särskilt viktiga när det handlar om vår upplevelse av god hälsa. Det finns en långsiktig vinning i att prata om dessa frågor. Maria förklarar:

– I forskning kan man se att om man har funderat kring livsfrågor, så bidrar det till en bättre psykisk hälsa. Man får verktyg med sig i livet, det blir en ledstång att hålla sig i när livet svajar. Att vara med i en grupp och tillhöra ett sammanhang kan dessutom vara positivt för ens välmående, speciellt nu när många studerar hemifrån.

Samtalsgruppen leds av studentkuratorerna Maria Möhring och Alina Hurnasti tillsammans med högskoleprästen Mats Cedergren. Den har ingen politisk, religiös eller filosofisk inriktning, utan handlar om det som får människor att känna hopp, tillit, mening och sammanhang i sitt liv med syfte att ge en beredskap att kunna ta sig an svårigheter.

Vill du växa som student och lära dig kunskaper som kan ha en positiv inverkan på dina studier? Anmäl dig till workshopen ”Våga tala” 26 oktober eller 30 november eller till samtalsgruppen med temat ”Livets stora frågor” med start den 11 november.

Senast granskad:
Senast granskad: