Väx som student – delta i kurs om att våga tala eller samtalsgrupp om livet

Nu kan du som student delta på kursen ”Våga tala” eller i samtalsgruppen med temat ”Livets stora frågor” som Studenthälsan arrangerar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I samtalsgruppen lyfts frågor om existentiell hälsa utifrån några av de teman som WHO (Världshälsoorganisationen) identifierat som särskilt viktiga när det handlar om vår upplevelse av god hälsa. Det finns en långsiktig vinning i att prata om dessa frågor. Studentkurator Maria Möhring förklarar:

–  I forskning kan man se att om man som människa har funderat kring livsfrågor bidrar det till en bättre psykisk hälsa. Man får verktyg med sig i livet, det blir en ledstång att hålla sig i när livet svajar.

Att vara med i en grupp och att tillhöra ett sammanhang lyfter Maria fram som viktiga faktorer, speciellt nu när många studenter studerar hemifrån och de flesta möten med andra studenter sker på distans.

– Att våga tala i ett digitalt möte kan upplevas som jobbigt, ibland jobbigare än att prata i ett fysiskt möte. Det blir svårare att uppfatta andras reaktioner. Det här är något vi vill hitta verktyg för att hantera i kursen ”Våga tala”, säger Maria.

Vill du växa som student och lära dig kunskaper som speglar tillbaka positivt på dina studier och din studietid? Anmäl dig till kursen ”Våga tala” eller till samtalsgruppen med temat ”Livets stora frågor”. Anmäl dig till ”Våga tala” senast den 16 november och ”Livets stora frågor” senast den 4 november.

Samtalsgruppen leds av studentkurator Maria Möhring tillsammans med högskoleprästen Mats Cedergren men har ingen politisk, biologisk, religiös eller filosofisk inriktning, utan handlar om det som får människor att känna hopp, tillit, mening och sammanhang i sitt liv med syfte att ge en beredskap att kunna ta sig an svårigheter. ”Våga tala” hålls av studentkurator Maria Möhring tillsammans med högskoleprästen Anna Frydenberg.

Senast granskad:
Senast granskad: