Välkommen till en workshop kring hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna

Vad gör Högskolan Dalarna för att främja hållbar utveckling? Under 2020 ska det tas fram nya hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna och som lärosäte behöver vi nu hjälp av er studenter att vässa vårt hållbarhetsarbete!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 5 oktober klockan 9.30-12.00 bjuder vi in både studenter och anställda till en nätbaserad workshop för att diskutera hållbarhet utifrån följande tio områden:

  1. Utbildning för hållbar utveckling
  2. Forskning för hållbar utveckling
  3. Samverkan för hållbar utveckling (inklusive studentsamverkan)
  4. Internationellt samarbete
  5. Jämställdhetsintegrering
  6. Lika villkor
  7. Breddad rekrytering
  8. Hållbara möten och resor
  9. Energi- och resurshushållning i byggnader
  10. Cirkulära flöden och minskad miljöpåverkan från varor och tjänster

Vi kommer att dela in oss i tio virtuella stationer med möjlighet för dig som deltagare att välja just de områden som ligger dig varmast om hjärtat. Du får möjlighet att diskutera 2-3 av områdena ovan. Ett utkast med förslag på målformuleringar och konkreta aktiviteter för att nå målen kommer att publiceras på webbsidan för hållbarhetsmålen i slutet av september. Förslagen skickas också med e-post till dig som anmäler dig till workshopen.

Läs mer om hållbarhetsmålen (nuvarande mål och processen för att ta fram nya mål)

Anmäl dig här senast den 30 september

Senast granskad:
Senast granskad: