Upptäck den nya campusmiljön på Campus Falun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mycket har hänt på Campus Falun – nu möts du som student av en Ljusgård som ger upplevelsen av att vara ute fast än du är inne, uppdaterade lärmiljöer som ger nya möjligheter för undervisning och studentytor som är utformade för att passa olika studenter och studier.
Grå fåtöljer med lampor emellan, i bakgrunden blå hyllor.
Nu finns flera olika sorters miljöer att studera i, vissa miljöer med loungekänsla. Emma Norman

Sedan augusti är Campus Falun återigen öppet för alla studenter, och ger en helt ny upplevelse för dig som varit på campus tidigare – redan från det att du stiger innanför dörrarna till Ljusgården. I samband med den ventilationsombyggnad som pågått har också en renovering gjorts som märks tydligt för alla studenter. Lärmiljön har förbättrats med målet att skapa flexibla, inkluderande, utvecklande, studentaktiva och attraktiva miljöer.   

– I högskolans strategi tydliggörs det att högskolan ska "erbjuda studenterna attraktiva fysiska och digitala mötesplatser för möten inom och utanför sina studier". Men också att "Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet, med ändamålsenliga lokaler och med trivsamma och stimulerande mötesplatser för dialog och umgänge”. Den nya campusmiljön erbjuder just det, konstaterar Emelie Westergren, pedagogisk utvecklare vid högskolan. 

I A-husets samtliga lärosalar och vissa studentmiljöer möjliggörs nu för undervisning med deltagare på plats i sal och deltagare via nätet, synkront via Zoom. Det innebär att du som student kan utföra till exempel gruppuppgifter tillsammans med dina kursare på nätet samtidigt som du befinner dig på campus. 

Parasoller, solstolar och grönskande träd 

Ljusgården har genomgått en stor förändring och här har en förstärkning av att det är en utomhusmiljö som har byggts in gjorts genom att de möbler som finns är  möbler som traditionellt återfinns utomhus.  
– Det har blivit en härlig miljö, och jag är så glad över att studenter verkligen umgås i Ljusgården och det är kul att se att hängsofforna konstant används av både studenter och personal. Ljusgården känns nu som en självklar mötesplats, säger Daniel Bergvin och konstaterar: Att därför känns det också självklart att Dalarnas Studentkår numera har sitt kontor i anslutning till Ljusgården.  

Ett nytt pentry för att kunna värma medhavd mat finns också i anslutning till Ljusgården.  Förutom pentryt finns det möjlighet att köpa kaffe, fika och mat på campus nu när både Cafe Meli och restaurang Vildgåsen har öppet. En ny varumaskin med utökat varuutbud mot den som finns idag kommer också komma på plats.  

Kreativa studentytor   

Nya studentytor har skapats på flera ställen – ytor som är till för att användas av just studenter.  
– Vi hoppas att de öppna ytorna till exempel på plan 3 i A huset kommer användas dagligen, men också att studenterna bokar de rum som också finns i iordningställda. Det finns många olika varianter av rum att välja på, konstaterar Daniel Bergvin. Jag tror studenterna kommer hitta nya favoritplatser, det ska bli kul att se.  

Grupprummen bokas via TimeEdit och är kostnadsfria att boka för studenter vid högskolan. Samtliga rum är utrustade med modern teknik för hybridmöten med studenter både på plats och via Zoom. 

Bord med fyra stolar. Ovanför bordet hänger en orange lampa i droppform.
På plan 3 i A-huset finns flera nya studentmiljöer att upptäcka. Emma Norman

Nya former genom återbruk 

Återbruk har varit en viktig del i arbetet med lokalerna. Gamla möbler har fått inta nya former, färger eller användningsområden. Möbler i trä och stål har slipats och lackats och stoppade möbler har klätts om. Överblivet byggmaterial har använts på olika sätt och i den undervisningsträdgård som färdigställs under sommaren 2022 kommer bland annat gammalt tegel utgöra sockel och golv i växthus, kompostmurar och upphöjda planeringsbäddar.  

Senast granskad:
Senast granskad: