INSTÄLLD: Studenter bjuds in till samtal med EU-minister Hans Dahlgren

INSTÄLLD: Med anledning av omständigheterna med den ovisshet som nu råder till följd av coronaviruset så ställs evenemanget in!