Restriktioner om max åtta personer vid allmänna sammankomster - så påverkar det dig som student

Nya skärpta restriktioner om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från den 24 november. De skärpta reglerna omfattar inte lärosätens huvudsakliga verksamhet undervisning och examination.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detta eftersom undervisning och examination inte är allmänna sammankomster. Däremot omfattas annan verksamhet, exempelvis öppna föreläsningar eller evenemang på högskolan.

I de fall då undervisning eller examinerande moment måste bedrivas på campus, utgår Högskolan Dalarna även framöver från bedömningar av hur många studenter som kan vara i en viss lokal så att det är möjligt att hålla smittsäkert avstånd, såväl i själva lokalen som vid in- och utpassering.  När det gäller exempelvis biblioteket uppmuntras till att använda sig av bibliotekets webbtjänster samt hålla avstånd vid fysiskt besök i bibliotekets lokaler och receptionen. 

De lokala allmänna råden för Dalarna har förlängts och gäller nu fram till 13 december. 
Lokala allmänna råd för Dalarna - så agerar högskolan.

Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare.

Fakta - vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?'

Vad som räknas till allmän sammankomst och offentlig tillställning bestäms i ordningslagen (2 kapitlet, 1-3 paragrafen). Där står att: Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Verksamheter som butiker, köpcentrum och gallerior räknas i lagens mening inte till allmänna sammankomster, inte heller restauranger och serveringsställen.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: