Regeringen rekommenderar lärosäten att gå över till nätbaserad undervisning

Med anledning av regeringens rekommendation kommer all undervisning på Högskolan Dalarna att från och med onsdag 18 mars ske nätbaserat. Detta för att minska spridningen av coronaviruset.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Vi bedriver mer än hälften av vår utbildning redan nu på nätet och har en bra stödkapacitet för det. Framför allt har våra lärare lång erfarenhet och god förmåga att utbilda via nätet, säger rektor Martin Norsell.

- Vi kommer nu säkerställa att studenter och lärare får tillgång till information och det material som de behöver för att kunna genomföra utbildningarna nätbaserat, säger rektor Martin Norsell

Vi följer utvecklingen kontinuerligt och den senaste informationen hittar du här: www.du.se/covid-19

Senast granskad:
Senast granskad: