Regeringen meddelade idag att rekommendationen om distansundervisning vid landets lärosäten lättas upp från 15 juni

Beskedet betyder att Högskolan Dalarna kan bedriva undervisning på campus men kan komma att fortsätta bedriva utbildning nätbaserat för att upprätthålla rekommendationerna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans kan vi klara detta, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i regeringens pressmeddelande.

Likväl ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer fortsatt följas. Beskedet betyder att Högskolan Dalarna kan bedriva undervisning på campus men kan komma att fortsätta bedriva utbildning nätbaserat för att upprätthålla rekommendationerna.

Högskolans ledning kommer att träffas under nästa vecka med anledning av regeringens besked och ser över om några ytterligare beslut kring hur höstens undervisning och examination ska bedrivas behöver fattas eller förändras.

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen

Senast granskad:
Senast granskad: