Paviljong för undervisning byggs vid Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 26 april inhägnas en yta utanför Campus Borlänge, där en paviljong ska komma på plats och från hösten ersätta vissa undervisningslokaler. Röda vägen stängs av 8 maj och biltrafiken leds om. Entréerna till campus kan användas som vanligt.

Själva paviljongen monteras från 8 maj och resten av månaden. Arbetet kommer medföra vissa störningar och ljud samt avspärrningar som ska respekteras. Trafiken till parkeringen bortanför campus kommer att ledas om runt Trafikverket.

Paviljongen kommer att tas i bruk från och med höstterminen och inrymma större lärosalar, datasalar och grupprum. Den kommer vara två våningar hög och ha tre entréer som vetter mot campusbyggnaden.

Senast granskad:
Senast granskad: