Nätbaserat och blended som utgångspunkt för undervisning våren 2021

Högskolan har beslutat att den undervisning och examination som i normalfall sker campusbaserat blir nätbaserad och med fördel ”blended” vårterminen 2021. Även vilka aktiviteter och grupper som prioriteras för utbildning på campus har fastställts.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslutet kring undervisnings- och examinationsformer och vilka aktiviteter och grupper som prioriteras för utbildning på campus beror på rådande pandemi och är ett led i att minska smittspridningen.
–  Att vi redan nu tar beslut om våren 2021 handlar om att kunna säkerställa långsiktig planering för personal och studenter trots att det finns många osäkerhetsfaktorer kring rådande utveckling av Covid-19, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning. Självklart längtar vi alla efter vanliga förhållanden med än mer levande campus. Men att bedriva nätbaserad och blended utbildning är något vi är erkänt bra på vid högskolan, och en av anledningarna att man väljer att söka till oss.   

Följande är beslutat:

  • Att all undervisning och examination på vårens utbildningsprogram och kurspaket med internationell antagning under läsåret 2020-2021 ska erbjudas nätbaserat under vårterminen.
  • För all annan undervisning och examination, som i normalfallet sker campusbaserat, rekommenderas att den planeras av ansvarig för att genomföras nätbaserat och med fördel ”blended”. 
  • Att betalningsskyldiga studenter får möjlighet att registrera sig på en kurs och börja läsa på nätet men får rätten till återbetalning inom 21 dagar utan att betala den administrativa avgiften. Detta gäller endast för nyantagna programstudenter för VT2021 och inte för pågående studier.

Dessutom beslutades att följande aktiviter och grupper prioriteras för utbildning på campus:

  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.
  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: