Möblera inte om i undervisningssalarna – avstånd ska kunna hållas

Att hålla avstånd är en enkel smittskyddsåtgärd. Det är extra viktigt när personer vistas i lokaler med människor som de normalt inte träffar – till exempel vid tentaskrivningar. Nu är det två meter mellan sittplatserna för att säkerställa att avstånd är möjligt att hålla.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En översyn av högskolans lokaler har gjorts och antalet sittplatser per lokal har justerats ytterligare. Däför är det är det viktigt att ingen ommöblering sker i lokalerna - för allas skull. Lokalerna har förberetts för kommande tentamensskrivningar och högskoleprov, som personer ska kunna delta på under smittsäkra former. 

Senast granskad:
Senast granskad: