Mallar och information om studentarbeten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två nya webbsidor finns framtagna för att underlätta för dig som student. En sida som samlar information om studentarbeten och en om nya mallar.

Mallar

På sidan mallar för studenter samlas de nya mallarna för PM/tenta, uppsats och examensarbete. Dessa når du direkt genom Office-programmens mallbibliotek eller genom att ladda upp mallfilen i Onedrive för att nå den i webbversionen.

De nya mallarna har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i utifrån Högskolan Dalarnas grafiska profil.

Övergången till den nya lösningen samt utvecklandet och revideringen av mallar är under arbete.

Studentarbeten

Sidan om studentarbeten riktar sig till dig som ska skriva ett studentarbete på grund eller avancerad nivå. I första hand är det kursplan och handledares instruktioner som gäller, men sidan finns som ett allmänt stöd. Innehållet är indelat utifrån kategorierna innan arbetet genomförs, under arbetet och efter arbetet.

Målet är att det ska göra det lättare för dig som student att prioritera under arbetets gång. På sidan finns även viktiga länkar, bilagor, mallar och checklistor samlade som kan ge stöd vid etiska frågeställningar, personuppgiftsbehandling, säkerhet och lagring.

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: