Learn uppdateras med ny lärosätessida

En ny lärosätessida har tagits fram på lärplattformen Blackboard Learn.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under fliken "Lärosätessida" på Blackboard Learn finner du som student aktuell information från studentwebben, länkar till Högskolans olika stödfunktioner, samt kontaktuppgifter till Högskolans support som erbjuder pedagogiskt och tekniskt stöd.

Senast granskad:
Senast granskad: