Information till utresande studenter 2020

Utrikesdepartementets (UD) avrådan från icke nödvändiga resor sträcker sig i dagsläget fram till den 15 juli. Det är fortfarande ovisst vad gäller UD:s bedömning efter den 15 juli likväl som ifall andra länders gränser kommer att öppnas och gällande restriktioner förändras.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna kommer fortsatt lämna möjligheten öppen för utresande studenter att påbörja utbytesstudier HT2020. För att ett utbyte ska kunna ske krävs dock att:

  1. UD inte avråder från resor från Sverige
  2. Mottagande land har öppna gränser
  3. Partneruniversitetet tar emot studenter.

Om studenten bedömer att utbytet inte kan genomföras kommer stödorganisationen att vägleda studenten in i lämpliga utbildningsmoment på Högskolan Dalarna.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: