UD har skärpt sin reserekommendation för Kina
1 min läsning

Utrikesdepartementet, UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Högskolan Dalarna bevakar läget och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande.

Högskolan Dalarna rekommenderar dig som planerat att resa till Kina att noga följa rekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt inte minst flygbolagen. Flera kinesiska universitet har meddelat att de studenter som planerat resa ej bör komma i nuläget.

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i Hubeiprovinsen bör kontakta sin närmaste chef eller programansvarig vid hemkomsten. Rekommendationen är i nuläget att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

Om ditt arbete eller dina studier påverkas av ovanstående, kontakta din närmaste chef eller programansvarig.

Högskolan Dalarna är i kontakt med de studenter och anställda som vi har kännedom om som nyligen har varit i Kina för studier, besök i hemlandet eller arbete. Om du inte blivit kontaktad vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig.

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor: