Högskolan går över till digitala examensbevis

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med 1 januari 2024 kommer högskolan endast att utfärda digitala examensbevis.

Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat och finns alltid tillgängligt. Du får ett mejl om att ett examensbevis har utfärdats och därefter kan du själv hämta examensbeviset via Ladok för studenter, eller Ladok för alumner. Du kan skicka det vidare digitalt till arbetsgivare och andra lärosäten.

Examensbeviset är en e-stämplad PDF-fil, vilket innebär att det inte kan ändras efter hämtning från Ladok. Om examensbeviset behöver verifieras kan det laddas upp på Ladoks sida för verifiering. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe.

Digitalisering av examensbevis omfattar samtliga examina på grund-, avancerad- samt forskarnivå. Införandet av digitala examensbevis pågår på samtliga universitet och högskolor i landet.

Kontakt
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration
Senast granskad:
Senast granskad: