Högskolan flyttar ut ur delar av Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan kommer att flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge under sommaren 2023, innan vårt nya campus i Borlänge är färdigt. Högskolan kommer ha fortsatt tillgång till i stort sett alla lärosalar och kvaliteten i undervisningen ska inte påverkas.
Löv på marken, träd med gula löv och Campus Borlänge i bakgrunden.
Studiemiljön på nuvarande campus kommer i stort sett kvarstå och kompletteras med en tillfällig paviljong som placeras utanför huvudentrén. Yasir Imam

Flytt från nuvarande campus på Röda vägen till nya Campus Borlänge mitt i centrala Borlänge är sedan tidigare planerad till sommaren 2024. Men under sommaren 2023 kommer högskolan behöva lämna delar av de nuvarande lokalerna, då Borlänge kommun behöver påbörja ombyggnationer inför att de flyttar in efter högskolan.

Studiemiljön på nuvarande campus kommer i stort sett kvarstå. Biblioteket fortsätter vara en mötesplats för studenter och studentkåren kommer finnas kvar på campus. Högskolan kommer ha tillgång till i stort sett alla lärosalar, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”, men samtliga arbetsplatser för medarbetare kommer flyttas till tillfälliga lokaler.
– Vår främsta prioritet är att säkerställa att kvaliteten i undervisningen inte påverkas av att vi lämnar delar av campus, säger Katarina Johansson, högskoledirektör.

Som ersättning för de undervisningslokaler som högskolan behöver lämna, kommer en paviljongbyggnad med två våningar att placeras med början utanför huvudentrén till Campus Borlänge. Byggnaden sträcker sig sedan längs med Röda vägen mot Komvux. Salarna kommer fullt ut att ersätta de salar som lämnas, och vara i bruk från höstterminen 2023.

­– Från studentkårens sida är vi med i dialogen och tror på att den lösning som nu görs blir
bra – vi kommer ha en samlad campusmiljö vilket har varit viktigt för oss. Dessutom sker flytten och iordningställandet av lokaler under sommaren vilket gör att undervisningen kan fortgå. Allt detta för att studenterna ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt, säger Johanna Strickert, ordförande Dalarnas Studentkår.

Senast granskad:
Senast granskad: