Högskolan Dalarna stöder ”Uniform på jobbet-dagen”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På Högskolan Dalarna får den som önskar bära uniform på jobbet den 4 december. Det är hemvärnet som infört Uniform på jobbet-dagen med syfte att synliggöra hemvärnet och entusiasmera och väcka intresse för Hemvärnet.

Uniform på jobbet-dagen äger i normala fall rum den 29 maj (Hemvärnets födelsedag och även Veterandagen) men med anledning av covid-19 har man valt att flytta dagen till den 4 december.

Deltagandet är frivilligt och vid Högskolan Dalarna krävs inga personliga tillstånd utan ledningen har godkänt att de som vill, får bära uniform till sitt arbete den aktuella dagen. Detta innebär att du som student kan komma att mötas av personal som bär uniform den här dagen.

Tanken med dagen är att de hemvärnssoldater som har möjlighet och tillstånd från sin arbetsgivare bär uniformen på sitt civila arbete men även under andra aktiviteter den aktuella dagen. Syftet är att  synliggöra och väcka intresse för hemvärnet samt att fira det frivilliga engagemanget. Deltagandet är frivilligt.

Senast granskad:
Senast granskad: