HLR-utbildningar under alla hjärtans dag

Under temat ”Rädda alla hjärtan” kommer Högskolan Dalarna tillsammans med representanter från Falu lasarett och ambulansen i Borlänge att hålla HLR-utbildningar. Detta för att sprida kunskap om hur man hanterar ett plötsligt hjärtstopp, vilket är en del av arbetet med att vara en hjärtsäker zon.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinterbild på Högskolan Dalarna biblioteksbyggnad i eftermiddagsljus
Norkay

Hjärt-lungfonden har tagit fram en standard med vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att man som skola eller arbetsplats ska vara en hjärtsäker zon. Bland annat måste hjärtstartare finnas installerade och underhållas systematiskt. Utöver detta är en årlig repetition av hjärt-lungräddning också ett krav för att ha god beredskap vid hjärt– eller luftvägsstopp. 

Den 14 februari genomförs därför en heldag på temat ”Rädda alla hjärtan”. Tillsammans med instruktörer från Högskolan Dalarna hålls det utbildningar i HLR, vilket ger anställda och studenter möjlighet att uppdatera sina kunskaper inom hjärt-lungräddning på både vuxna och barn. Under dagen finns också möjlighet att ta del av mer information i Ljusgården om hjärtstopp och dess konsekvenser.

Här anmäler du dig till ett utbildningspass

Som en fortsättning i högskolans arbete kommer det den 16 mars att hållas ett seminarium. Seminariet handlar om plötsligt oväntat hjärtstopp och behandling av dessa. Du får även ta del av personers upplevelser i samband med plötsligt hjärtstopp.

Senast granskad:
Senast granskad: