Hjälp oss att bli bättre – svara på studentenkäten

Under vecka 14 kommer du som student att få en inbjudan att delta i Högskolan Dalarnas studentenkät. Enkäten är en del i vårt arbete att fortsätta utveckla högskolan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ditt deltagande är betydelsefullt för oss för att kunna förbättra utbildningarna och förutsättningarna för dina studier. Studentenkäten är ett verktyg för ett ökat studentinflytande och för att säkra att högskolans utvecklingsarbete är förankrat i våra studenters behov.

Måndag den 4 april får du ett informationsmejl som följs av en inbjudan med en personlig länk till enkäten. Du deltar genom att klicka på länken i inbjudan och kan sedan svara på frågorna via dator eller mobil. Du kan välja att svara på svenska eller engelska.

Dina svar är viktiga för oss!

Senast granskad:
Senast granskad: