Golvläggning på Campus Falun – arbetet helt klart om fem veckor

Under arbetets gång kan vilka entréer som kan användas påverkas – se skyltning på plats och respektera eventuella avstängningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under sommaren 2020 påbörjades arbetet med att byta golvet i Ljusgården på Campus Falun. Under kommande fem veckor, med start måndag 15 mars vecka 11, kommer golvläggningen att färdigställas och arbetet ske i etapper, se skiss. Arbetet kommer vara färdigt under vecka 16. Under arbetets gång kan vilka entréer som kan användas påverkas – se skyltning på plats och respektera eventuella avstängningar.  

Karta över Ljusgården på Campus Falun med markeringar som förklarar processen med golvläggning

Senast granskad:
Senast granskad: