Fortsatt fjärraccess till material från Kungliga biblioteket under vårterminen

Forskare och studenter på högre nivå kan även fortsättningsvis komma åt upphovsrättsligt skyddat material från Kungliga biblioteket på distans.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avtalen gäller i nuläget till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.

Mer information på Kungliga bibliotekets hemsida

Senast granskad:
Senast granskad: