Fortsatt fjärraccess till material från Kungliga biblioteket under vårterminen

Forskare och studenter på högre nivå kan även fortsättningsvis komma åt upphovsrättsligt skyddat material från Kungliga biblioteket på distans.