Det här gäller för VFU med anledning av covid-19

Din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan komma att påverkas av beslut hos de huvudmän som högskolan samarbetar med gällande VFU. Detta även efter att de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenter som är gravida i vecka 20 eller längre, och av den anledningen inte får genomföra VFU, ska kontakta studievägledningen för att tillsammans planera hur VFU-perioden och studierna eventuellt kan läggas om eller genomföras vid ett annat tillfälle. Du som är gravid ansvarar för att kontakta högskolan för dialog.

Vårdutbildingar  

Är du student vid Sjuksköterskeprogrammet eller Barnmorskeprogrammet påverkas din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) av att vaccinationskrav införts hos flera av de vårdhuvudmän som högskolan samarbetar med för VFU. Hos vissa av vårdhuvudmännen ställs krav om att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot covid-19 vilket även gäller studenter som gör VFU. Det innebär att den som väljer att inte vaccinera sig därför inte kan göra VFU hos dessa vårdhuvudmän och högskolan kan inte garantera att VFU därför går att genomföra.

Högskolan kan inte påverka vårdhuvudmännens beslut men programansvariga stöttar de studenter som påverkas. Är du förstaårsstudent vid sjuksköterskeprogrammet eller barnmorskeprogrammet har du fått information om vaccinationskrav för VFU i samband med antagning. 

Lärarprogrammen eller socionomprogrammet 

I nuläget finns inga vaccinationskrav för VFU inom de kommuner som högskolan samarbetar med inom dessa utbildningar, men situationen kan komma att förändras. Vad som gäller inför just din VFU kommuniceras via kurs- och programrum i lärplattformen, Learn.  

Senast granskad:
Senast granskad: