Automatiskt väntrum i Zoom-rum

Det är nu väntrum i alla publika mötesrum i Zoom, de som heter exempelvis "Samtal 101" och "Examinationsrum A". Detta som en del i att förbättra säkerheten i mötesrummen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

  • Har du loggat in i Zoom-programmet kommer du förbi väntrummet.
  • Har du inte loggat in i Zoom-programmet, behöver du bli insläppt i mötet vilket värd/host för mötet gör. 
    Är du själv värd/host för mötet så släpper du in deltagare via "Participants" i menyn. Klicka på "Admit" för att släppa in personen. Ta del av instruktioner med bilder.
Senast granskad:
Senast granskad: