Årets högskolestipendiater utsedda

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyra studerande vid Högskolan Dalarna har mottagit Borlänge–Faluföretagens högskolestipendium på som delades ut för sjätte året i rad.
Fyra stipendiater som håller i en varsin check i högskolans bibliotek.
Årets mottagare av Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium är från vänster Ellinor Sundeen, Jacob Ode, Jenny Filipsson och Robin Hagman. Privat

Stipendiaterna fick ta emot blommor, diplom, presentkort och en check på 20 000 kronor av Karolina Höjsgaard, Borlänge Energi, och Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan, som för dagen representerade företagen bakom stipendiet.

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium delas ut varje år av tretton företag verksamma i Borlänge och Falun, i samarbete med Dalarnas studentkår. Företagen vill med stipendiet premiera och uppmuntra studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Intentionen är att initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Karolina Höjsgaard och Gunnar Jönsson, stipendieutdelare.

Juryns motivering

Ellinor Sundeen
Ellinor Sundeen studerar Film- och TV-produktion och är aktiv i Dalarnas
studentradio och engagerad inom sitt program. Vid sidan av studierna är Ellinor
baskettränare för barn och ungdomar och delaktig i Falu Baskets tjejsatsning där
hon coachar ett nystartat tjejlag. Målet är att fler tjejer ska spela basket och att
klubben i framtiden ska ha fler tjejlag i olika årskullar. Med sitt engagemang inom
sina studier och i föreningslivet är Ellinor en förebild och tilldelas därför Borlänge–Faluföretagens högskolestipendium 2023.

Jacob Ode
Jacob Ode studerar ämneslärarprogrammet och är vid sidan av studierna engagerad
i utbildning och ledarskap inom idrott/sport/friluftsliv samt inom entreprenörskap.
Jacob har arrangerat aktiviteter som längdskidåkning, buggkurs och klättring för
studenter. Han är även aktiv som ledare för en barngrupp i klättring. Som coach och
volontär inom UF, Ung företagsamhet, och rådgivare till tre UF-företag vill Jacob
vara en förebild och bidra till att starta ungdomars resa. Genom sitt breda
engagemang är Jacob en förebild för många och tilldelas därför Borlänge–Faluföretagens högskolestipendium 2023.

Jenny Filipsson
Jenny Filipsson studerar personal- och arbetslivsprogrammet och är, vid sidan av
studierna, engagerad i Gymnastikföreningen Gymnos som aktiv gymnast och ledare
för en barngrupp och en pojkgrupp. I sin ledarroll vill Jenny inspirera och motivera
barn till rörelse och glädje och se barnen utvecklas – både som personer och inom
gymnastiken. Med mångårig erfarenhet av ledarrollen inom gymnastiken bidrar
Jenny till föreningslivet och till barn och ungdomars rörelseglädje. För detta viktiga
engagemang tilldelas Jenny Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2023.

Robbin Hagman
Robbin Hagman studerar ämneslärarprogrammet, med ingångsämne historia och
inriktning mot gymnasieskolan. Robbin är en aktiv musiker, engagerad i Dalarnas
musikscen. Med egen studioverksamhet och egna konsertarrangemang är fokus att
ge alla möjlighet att stå på en scen och framföra musik för publik. Med en tydlig
ambition att skapa ett levande och inkluderande musikliv i Falun bidrar Robbin till
regionens kultur, näringsliv och attraktionskraft. För detta engagemang tilldelas
Robbin Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2023.

Senast granskad:
Senast granskad: