Rekommendation om distansundervisning för lärosäten upphör

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 28 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om att högre utbildning sker på distans som utgångsläge nu tas bort och att utbildningarna nu kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

Högskolan Dalarna har börjat se över en plan för att möjliggöra för en stegvis återgång till undervisning på plats under hösten.

– Jag är glad att kunna meddela att studenter, forskare, universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer campusbaserad verksamhet. Lärosätena behöver göra bedömningar av hur detta ska ske utifrån sina förutsättningar i dialog med Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rekommendationen om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge för att minska spridningen av covid-19 tas nu bort. Det innebär att högre utbildning på universitet och högskolor, utbildning inom folkhögskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, samt utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

– Vi har alla sett fram emot att ha campus fyllt av studenter både i Falun och Borlänge, så det här beskedet känns väldigt positivt. Nu kommer vi att börja se över en plan för att möjliggöra för att stegvis återgång till undervisning på plats under hösten. Men det är fortfarande viktigt att vi alla följer de råd och rekommendationer som finns så att vi verkligen kan fullfölja detta, säger rektor Martin Norsell.

– Den pågående pandemin har ställt stora krav på lärosätet och ständigt nya förutsättningar har satt sina spår, men det är omständigheter som vi har klarat av att hantera på ett alldeles utmärkt sätt. Jag är djupt tacksam för allt arbete som genomförts under det senaste året så att inte våra studenter och deras studier skulle drabbas allt för hårt. Nu ser vi en ljusning och äntligen kan börja träffas igen, på plats på campus och på nätet, avslutar rektor.

Under sommaren anordnar högskolan endast några enstaka kurser som inte påverkas direkt av regeringen beslut.

Svar på vanliga frågor som är kopplade till Högskolan Dalarna och covid-19 (studenter)

Svar på vanliga frågor som är kopplade till Högskolan Dalarna och covid-19 (allmänna och för besökare)

 

Senast granskad:
Senast granskad: