Rikard Land

Personlig presentation av Rikard Land

Universitetslektor informatik
Informatik Institutionen för information och teknik