Lena Dafgård

Personlig presentation av Lena Dafgård

Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag arbetar med att hjälpa högskolans lärare och lärarlag att utveckla sin undervisning för att ännu bättre stödja studenters lärande, t.ex. genom att använda digitala teknologier. I mina arbetsuppgifter ingår också att medverka i olika utvecklingsprojekt inom digitala och fysiska lärmiljöer. 

Forskning

Publikationer