Tomas Carlsson

Personlig presentation av Tomas Carlsson

Universitetslektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Med dr
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer