Tomas Carlsson

Personlig presentation av Tomas Carlsson

Med dr
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer