Charlotte Roos

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Doktorand vårdvetenskap, Omvårdnad