Jennie Silverplats

Jennie Silverplats

Doktorand vårdvetenskap, Omvårdnad
Doktorand inom medicinsk vetenskap, området Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.