Jennie Silverplats

Personlig presentation av Jennie Silverplats

Doktorand vårdvetenskap, Omvårdnad
Doktorand inom Hälsa och Välfärd med inriktning Evidensbaserad Praktik.

Anestesisjuksköterska/verksamhetsutvecklare Anestesi IVA kliniken Mora lasarett

Publikationer