Personlig presentation av Anders Rask

IKT-pedagog, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)