Lena Dahlberg

Personlig presentation av Lena Dahlberg

Docent, Socialt arbete
Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete

Lena Dahlberg är docent i socialt arbete och arbetar vid Högskolan Dalarna sedan 2009. Hon är också senior forskare på Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Genom åren har hennes forskning berört en rad olika frågor kring äldres levnadsvillkor och äldreomsorg. Hennes primära forskningsinriktning är: 1) social exkludering och ensamhet, samt 2) ojämlikhet i tillgång till formell och informell omsorg.

Tidigare har Lena arbetat vid Stockholms läns Äldrecentrum (forskningsassistent, 1994-1995), Dalarnas forskningsråd (forskare och verksamhetsledare för ÄldreForum, 1995-2004 samt 2009-2012) och Sheffield Hallam University, England (forskare, biträdande chef och t.f. chef för Centre for Research and Evaluation, samt forskare vid Centre for Health and Social Care Research, 2004-2009). Hon disputerade år 2004 vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, på en avhandling som handlade om samspelet mellan kommuner och frivilligorganisationer när det gäller stöd till äldres anhöriga.

Publikationer