Monika Stridfeldt

Personlig presentation av Monika Stridfeldt

Univ lektor franska, Franska
Fil dr, Franska

Monika Stridfeldt har undervisat i franska vid Högskolan Dalarna sedan 2009. Efter studier vid Umeå universitet disputerade hon 2005 i franska med språkvetenskaplig inriktning. I avhandlingen undersökte hon svenska inlärares förmåga att uppfatta talad franska. Resultaten visade att många av studenterna, trots att de studerat franska i mellan tre och sex år, hade stora svårigheter att uppfatta talad franska. Testresultaten tyder på att den fonologiska processen stumt e (e muet) är en starkt bidragande orsak till problemen. Även andra franska fenomen, som bindning (liaison) och konsonantlänkning (enchaînement consonantique) tycks bidra till svårigheterna. Monikas fortsatta forskning går ut på att fördjupa kartläggningen av hur svenska inlärare uppfattar talad franska. Huvudsyftet med studierna är att ta fram ett vetenskapligt underlag för utveckling av undervisningsmetodik och läromedel.

Publikationer