Personlig presentation av Lars Rönnegård

Professor statistik, Statistik

Jag forskar och undervisar i statistik vid Högskolan Dalarna och är professor sen 2012. Under 2016-2018 har jag varit dekan. 

Min doktorsavhandling blev klar 2003 med titeln "Selection, Maternal Effects and Inbreeding in Reindeer Husbandry". Avhandling innehåller både tillämpad och teoretisk forskning inom ekologi och husdjursgenetik med fokus på renskötsel. 

De senaste åren har jag forskat i statistik med fokus på utvecklingar av blandade linjära modeller för att kunna anpassa geografiskt insamlade data och data där residualvariansen kan antas vara olika för olika observationer. 2017 publicerade jag en bok på ämnet tillsammans med prof. Y. Lee och prof. M. Noh i Korea.

Publikationer