Jessica Wide

Personlig presentation av Jessica Wide

Univ lektor sociologi, Sociologi
Fil dr, Sociologi

Jessica Wide är lektor i sociologi och disputerade 2011 vid Uppsala universitet på avhandlingen Innerlighetens tid som är en teoretisk analys av intimitetens villkor i det senmoderna samhället.

Wides forskningsintressen rör framförallt karaktären på och förutsättningar för nära relationer, det nutida samhällets påverkan på våra mest intima relationer och känslor samt socialpsykologi som sociologiskt perspektiv. 

Under åren 2019-2021 deltar Wide i ett forskningsprojekt Hälsa Trygghet och Lärande som undersöker ambitioner, förhållningssätt och hinder för att stärka den sociala hållbarheten på lokal nivå i en kommun.

Publikationer