Ökning av antalet antagna till Högskolan Dalarnas utbildningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under onsdagen kom antagningsbeskedet till de som sökt en utbildning vid någon av Sveriges högskolor eller universitet. Hos Högskolan Dalarna fick knappt 13 500 studenter ett positivt antagningsbesked, en ökning sett till siffrorna från 2022.
En grupp studenter som pratar runt ett bord.
Norkay AB

– Det är glädjande att kunna erbjuda fler studenter en möjlighet att påbörja högre utbildning här på Högskolan Dalarna. Vi har etablerat nya utbildningsprogram och utökat antagningstalen inom områden där vi ser ett ökat intresse och stora samhälleliga behov. Det har medfört att vi kan erbjuda fler platser på vissa utbildningar än tidigare, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning på Högskolan Dalarna.

Sett över hela landet har drygt 305 000 personer antagits till högskoleutbildning i höst, vilket är en ökning med nära 11 000 personer eller knappt fyra procent jämfört med hösten 2022 (UHR 2023).

För Högskolan Dalarna rör det sig om 13 456 personer som erbjudits en plats till något av programmen eller kurserna. Inför höstterminen 2022 var motsvarande siffra 12 037 – en ökning med ca 12 procent. I jämförelse med andra högskolor och universitet i landet hamnar Högskolan Dalarna på en 13:e plats sett till procentuell ökning.

– Vi ser en ökning på runt 12 % jämfört med föregående år och två av våra nya utbildningsprogram står för en stor del av ökningen av antagna till program. Det var fler som sökte till Högskolan Dalarna höstterminen 2023 än 2022 trots att den nationella trenden var svagt negativ. Det känns naturligtvis bra att vi då också ökar antalet antagna jämfört med förra året, avslutar Jonas Tosteby.

Sjuksköterskeprogrammet är allra mest populärt sett till antalet antagna studenter, följt av digitala tjänster – program för högskoleexamen. Programmen som ökat mest procentuellt är Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring följt av Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa.

Näst ska de antagna studenterna tacka ja eller nej till utbildningsplatsen senast den 21 juli via antagning.se. Det andra antagningsbeskedet (urval 2) för höstens utbildningar meddelas den 27 juli och terminen startar med en introduktion den 28 augusti. Utbildningar på Högskolan Dalarna som fortfarande är öppna för sen anmälan går att söka till via antagning.se.

Senast granskad:
Senast granskad: