Löneärenden i december och sparad semester

Senast 5 december behöver dina löneärenden vara attesterade och fler än 30 dagar sparad semester betalas automatisk ut som lön.

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast 5 december för att du ska hinna få med det på lönen i december. Underlagen ska vara kompletta och attesterade av chef.

Du får ha maximalt 30 sparade semesterdagar. Om du har fler än maxantalet behöver du ta ut ytterligare dagar senast 31 december 2023, annars kommer de överskjutande semesterdagarna att betalas ut i pengar på januarilönen.

Senast granskad:
Senast granskad: