Läge att prova Canvas?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det snart dags att beställa kursrum inför våren 2024. Då har du chansen att kliva in i nya lärplattformen Canvas. Det finns också möjlighet att beställa programrum och förbereda dem.
Person med brunt hår och glasögon sitter framför en dator och jobbar.
Verktyg för att beställa kurs-/programrum i Canvas finns nu på medarbetarwebbens startsida, du hittar det genom att klicka på “Välj mina verktyg”.  Linnéa Engblom, Norkay

– Vi efterlyser fler som provar på Canvas som hör hemma i Borlänge, just nu har vi fler kurser som provar Canvas som hör till institutionerna med säte i Falun, säger Andreas Lagerkvist, en av projektledarna för införandet, avdelningen för stöd i utbildning och forskning..  

Fördelen med att redan nu ha kursrum i Canvas är möjligheten att lära känna den nya lärplattformen i lugn och ro. Du har också möjlighet att pröva på det stöd som finns så som introduktionskurser som är framtagna utifrån vilken roll du har i kursen.  

– Diskussioner om vilken progression programmen ska ha pågår med programansvariga och här ser vi att fler program är på väg in, berättar Andreas Lagerkvist.
Att redan nu beställa programrum i Canvas ger gott om tid att arbeta med innehållet inför övergången som måste ske till HT24.
Verktyg för att beställa kurs-/programrum i Canvas finns nu på medarbetarwebbens startsida, du hittar det genom att klicka på “Välj mina verktyg”. 

Den pilot som pågått sedan terminsstart kommer nu utvärderas både genom enkät och dialog med berörda lärare men också en enkät till de studenter som prövat nya lärplattformen.  Studentenkäten kommer att publiceras i kursrummen under vecka 44. Resultatet av utvärderingen kommer hanteras i det fortsatta arbetet med implementeringen av Canvas. 
– Vi vet att vissa studenter kommer ha använt Canvas under exempelvis hösten 2023, men under våren använda Learn – där vill vi uppmana till förståelse för de frågor de har om lärplattformen och att vi tillsammans hjälper dem göra rätt, säger Anderas Lagerkvist. Studenterna kommer sedan ha ett försprång när det är Canvas som gäller för alla hösten 2024.  

Kontakt
Projektledning införandet av Canvas
Senast granskad:
Senast granskad: