Förhandling om lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer / Negotiation on the location of the cohesive academic environments

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under remisstiden inkom åtta samlade remissvar och ytterligare några enskilda. Nästa steg är förhandling i MBL, med målet om att beslut om lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna kan tas på högskolestyrelsens sammanträde 15 juni.

En person med en laptop i knät.
Det långsiktiga målet är att lokaliseringen på de båda orterna ska vara samlad, i de lokaler högskolan har och högskolan bygger. Anna Hermansson

Dialog med facken, via MBL, har skett löpande under hela arbetet och 24 maj informerades det inför kommande förhandling. Parallellt under remisstiden har en riskanalys gjorts.

Det förslag som kommer förhandlas innebär att de sammanhållna akademiska miljöerna är lokaliserade på samma ort, det vill säga hålls samman. Institutionen för kultur och samhälle hålls ihop exklusive avdelningen för medieproduktion som tillika är en egen sammanhållen akademisk miljö. Detta innebär att ämnena filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap föreslås flyttas till nya Campus Borlänge.

Senast granskad:
Senast granskad: