Ansök om Postdoc-stipendium från STINT

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, utlyser Postdoc-stipendium för utlandsvistelse i minst 1 år.

STINT International Postdoc

STINTS program, International Postdoc, ska stärka kvaliteten på svensk forskning och högre utbildning genom att ge nyligen disputerade forskare möjlighet att vistas vid en utländsk värdinstitution. Den postdoktorala forskaren ges på detta vis möjlighet att möta en annan vetenskaplig miljö, bli mer självständig och utvidga sitt internationella kontaktnät. 

Programmet vänder sig till forskare som har avlagt doktorsexamen vid ett svenskt lärosäte högst två år före sista ansökningsdatum, alternativt har inplanerad doktorsexamen inom ett år från sista ansökningsdatum.

Den postdoktorala vistelsen ska erbjuda en ny erfarenhet för forskaren vid ett lärosäte i ett land utanför EU/EFTA (inkl. Storbritannien). Vistelsen kan inte förläggas till ett land från vilken stipendiaten har tidigare akademisk examen eller medborgarskap.

STINT International Postdoc är ett personligt stipendium om 1 000 000 kronor för en minst ett år lång postdoktoral vistelse. Medföljandebidrag om 100 000 kr kan tillkomma för upp till två medföljande, för ett maximalt stipendiebelopp om 1,2 miljoner kr. 

Utlysningen stänger den 15 september 2023 kl. 15:00.

Läs mer om stipendiet och om hur du ansöker på STINTS webbplats: STINT International Postdoc

Senast granskad:
Senast granskad: