1000 studenter använder redan den nya lärplattformen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Cirka 40 kurser använder nu Canvas som lärplattform och ingår i den pilot som genomförs under hösten för att pröva nya lärplattformen som kommer ersätta Learn fullt ut inför hösten 2024.
Man med mörk hår sitter vid laptop.
Lärplattformen Canvas kommer ersätta dagens Learn fullt ut inför hösten 2024. Pexels

Genom piloten ska erfarenheter samlas in för att kunna förbereda den slutgiltiga övergången än bättre. Det ger också möjlighet att se över vilket stöd som behöver finnas.
– Starten har gått bra som vi ser det. Det finns alltid frågor som dyker upp och det är ju därför vi har velat göra den här piloten och verkligen använda oss av det som våra piloter upplever, säger Maria Boström, en av projektledarna för införandet, avdelningen för stöd i utbildning och forskning. 
– För studenterna har det gått bra, några problem med inloggningen för vissa men det kunde snabbt lösas. Sen är det så klart ovant för dem som tidigare använt Learn inledningsvis, konstaterar, Andreas Lagerqvist den andra projektledaren för införandet, avdelningen för stöd i utbildning och forskning.

Under september kommer programansvariga att kontaktas för att diskutera övergången från Learn till Canvas för respektive program.

Alla kommer att erbjudas valmöjlighet om man vill gå över till Canvas till våren 2024, men allra senast hösten 2024 måste alla kurser och program ha lämnat Learn och flyttat över till Canvas.
– Vi rekommenderar att man tar ett gemensamt beslut inom programmet när flytten ska ske, för att undvika att studenter och lärare måste arbeta i två olika lärplattformar parallellt, säger Andreas Lagerqvist.

Fristående kurser kan själva välja vilken termin som passar bäst.

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad:
Senast granskad: