Ersättning för vård- och läkemedelskostnader

Om du har haft kostnader för vård eller läkemedel kan du i flera fall få ersättning i efterhand.

Vård av läkare eller psykolog

Du får ersättning för läkarbesök (inklusive tandkirurgi) och psykologbesök. Den behandlande kliniken måste vara ansluten till Försäkringskassan. Ersättningen är högst 95 kronor per behandlingstillfälle och den är skattepliktig.

Sjukgymnastik och annan sjukvårdande behandling

Ersättningen är högst 55 kronor per behandlingstillfälle och den är skattepliktig. Kravet är att den behandlande kliniken följer den nationella taxa som regeringen har fastställt.

Sjukhusvård

Sjukhusvård i Sverige ersätts med högst 70 kronor per vårddag.

Läkemedel

Om du har köpt läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet får du ersättning för dina kostnader. Ersättningen är skattepliktig.

Så söker du ersättning

Skicka originalkvittot till avdelningen för HR. Om det har ett litet format, häfta fast det på ett A4-ark.

Kvittot får vara högst två år gammalt.

Viktigt att veta

  • Om du är på semester utomlands och blir sjuk får du ingen ersättning för vård eller läkemedel. Är du däremot på tjänsteresa kan du i vissa fall få ersättning för sjukhusvård, tandvård och läkemedel.
  • Du får inte ersättning för tandvård. Undantaget är om du har skadat tänderna i en arbetsplatsolycka.
  • Även du som är ledig med helt löneavdrag kan ha rätt till ersättning för vård- och läkemedelskostnader. Kontakta avdelningen för HR, så får du veta vad som gäller i just ditt fall.
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: